PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE

ZA IV KWARTAŁ 2013 – 3.823,32

Obowiązuje od 01.03.14 do 31.05.14

Dochód na osobę uprawniający do otrzymania pełnego dofinansowania na turnus, oraz umożliwiający skorzystanie z dofinansowania do zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego:

ü       w rodzinie 50% –             1.911,66 zł

ü       na osobę samotną 65% – 2.485,16 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWAŃ NA TURNUSY

Opiekun (18%) –  688 zł

Dzieci (27%)  –      1.032 zł

I grupa (27%) – 1.032 zł

II grupa (25%) – 956 zł

III grupa (23%) – 879 zł

ZPCh (18%) – 688 zł

Menu