16.02.2020 r.

 

       W ramach partnerskiej współpracy naszego Stowarzyszenia  „TU i TERAZ” ze Stowarzyszeniem „Cała Naprzód”, ponownie zbieramy środki z 1%
za rok 2019. Pozyskane fundusze przeznaczymy na wspieranie usamodzielniania społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami poprzez :

   • pomoc rodzinom, które nie radzą sobie w opiece nad nimi,
   • umożliwienie dostępu do rehabilitacji,
   • wspieranie w nauce i w rozwoju talentów dzieci i młodzieży
    z niepełnosprawnościami,
   • uzawodowienie, poszukiwanie i tworzenie własnych miejsc pracy,
   • wspomaganie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.

Jeśli zechcą Państwo współuczestniczyć w realizacji działań prowadzących do usamodzielniania, skrzywdzonych przez los osób, prosimy o przekazanie swojego 1% poprzez wpisanie we właściwe pola deklaracji PIT:

numeru KRS: 0000328818
celu szczegółowego: „TU i TERAZ”

Zachęcamy do wyrażenia zgody na przekazanie przez US informacji o podatniku, co umożliwi nam podziękowanie.
Bardzo Państwa prosimy o zachęcenie innych osób z rodziny i swojego otoczenia, do przekazywania 1% na ten cel.

Pomagając tym, którzy na dany moment sami sobie pomóc nie mogą, zmieniamy Świat na lepszy. Nie żyjmy tylko dla siebie, bądźmy solidarni.

Menu