W ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem „Cała Naprzód” zbieramy środki z 1,5 % za rok 2023 r.

Naszym głównym celem jest pomoc w „Usamodzielnianiu społecznym i

zawodowym osób z niepełnosprawnościami” poprzez:

– wspieranie tych osób i ich rodzin w rozwiązywaniu bieżących problemów,

– ułatwienie dostępu do profesjonalnej rehabilitacji,

– pomoc w nauce i rozwoju talentów dzieci i młodzieży,

– wspieranie aktywizacji zawodowej,

– pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.

Robimy to we współpracy z innymi lokalnymi organizacjami działającymi na rzecz

niepełnosprawnych. W tym celu utworzyliśmy Gliwickie Forum Organizacji

Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś SAM”.

Jeśli zechcą Państwo współuczestniczyć w realizacji tych działań, prosimy o

zadeklarowanie swojego 1,5 % poprzez wpisanie we właściwe pola deklaracji PIT:

numeru KRS: 0000328818

celu szczegółowego: „TU i TERAZ”

Jesteśmy przekonani, że pomagając w usamodzielnieniu tym, którzy sami

sobie pomóc nie mogą, zmieniamy Świat na lepszy.

Nie żyjmy tylko dla siebie, bądźmy solidarni. Razem zrobimy więcej.

Pomóżmy ludziom godnie żyć.

TU i TERAZ