13.01.2022 r.

W ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem „Cała Naprzód” zbieramy
środki z 1,5 % za rok 2022 r.
Naszym głównym celem jest pomoc w „Usamodzielnianiu społecznym i
zawodowym osób z niepełnosprawnościami” poprzez:
 wspieranie tych osób i ich rodzin w rozwiązywaniu bieżących problemów,
 ułatwienie dostępu do profesjonalnej rehabilitacji,
 pomoc w nauce i rozwoju talentów dzieci i młodzieży,
 wspieranie aktywizacji zawodowej,
 pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.
Robimy to we współpracy z innymi lokalnymi organizacjami działającymi na rzecz
niepełnosprawnych. W tym celu utworzyliśmy Gliwickie Forum Organizacji
Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś SAM”.
Jeśli zechcą Państwo współuczestniczyć w realizacji tych działań, prosimy o
zadeklarowanie swojego 1,5 % poprzez wpisanie we właściwe pola deklaracji PIT:

numeru KRS: 0000328818
celu szczegółowego: „TU i TERAZ”

Jesteśmy przekonani, że pomagając w usamodzielnieniu tym, którzy sami
sobie pomóc nie mogą, zmieniamy Świat na lepszy.
Nie żyjmy tylko dla siebie, bądźmy solidarni. Razem zrobimy więcej. Pomóżmy

ludziom godnie żyć TU i TERAZ.