listopad 2018

STOWARZYSZENIE „TU I TERAZ”

POMAGAĆ TYM, KTÓRZY SAMI SOBIE POMÓC NIE MOGĄ – oto nasze ideowe przesłanie

  Każdy ma jakoś cechę / sprawność, w której jest w dobry, czy nawet wybitny i szereg cech, w których jest niepełnosprawny – odstaje od normy. Ważnym jest wiedzieć co w nas jest silne, a co słabe, oceniać stopień swojej sprawności, a tym samym niesprawności. Oceniać, jak, w oparciu o co?

  Dla osób które uznają, że człowiek nie jest tylko bytem materialnym, ale również duchowym łatwej jest określić, które sprawności są najważniejsze i trzeba je rozwijać. W świecie duchowym, którego może jeszcze świadomie nie doświadczyliśmy – nasze fizyczne zmysły nie wystarczą. W świecie duchowym komunikacja odbywa się na innej częstotliwości. Trzeba nam rozwijać zmysły (duchowe), czyli uszy które słyszą, oczy które widzą i serce zdolne kochać. W przeciwnym razie będziemy niepełnosprawni w stopniu lekkim albo głębokim: ślepi, głusi o sercu kamiennym, skupieni tylko na sobie.

  Warto podjąć poszukiwania swojej drogi rozwoju duchowości, szukać mistrza, nauczyciela i starać się iść za nim. O tym, czy dobrze wybraliśmy, czy wytrwale się staramy i rozwijajmy będą świadczyć owoce naszego życia, poczucie radości i spokoju w sercu.

  Im więcej dasz od siebie innym, tym większe będziesz miał poczucie, że w sumie zyskałeś. Taka jest ekonomia świata duchowego.

Nie żyjmy tylko dla siebie, nie jesteśmy sami na świecie. Łączmy nasze wysiłki – działajmy RAZEM:

  • – z uznaniem prawa do wolności wszystkich osób,
  • – bez oceniania,
  • – bez narzucania swojej woli.

Dajmy się ponieść dobrym marzeniom. Nie oczekujmy nadmiernie, bądźmy otwarci na to co niesie chwila, bo to może być lepsze niż planowaliśmy. Chodźmy za głosem serca, które zdolne jest kochać.

Wspomagając innych nadajemy wspólnemu życiu głębszy sens i poczucie szczęścia.

Menu