Informacja z Walnego Zebrania

13.12.2018

Informacja z Walnego Zebrania

W dniu 12.12.2018 r. o godz. 17.30 w sali 135 (I piętro) Akademicka 5 (Wydział Budownictwa Pol. Śl.) odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Centrum Integracji Niepełnosprawnych.

Zebranie prowadziła Pani Agnieszka Stańczyk, jako przewodnicząca, rolę sekretarza pełniła Pani Beata Świątek.

W zebraniu uczestniczyło 20 członków stowarzyszenia. Przed przystąpieniem do obrad wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:

– Pani Małgorzata Popińska,

– Pan Damian Sztymala

Po przedstawieniu sprawozdań przez Zarząd i Komisję Rewizyjną, Walne Zebranie udzieliło absolutorium wszystkim osobom ustępujących władz Stowarzyszenia.

W wyniku  tajnych wyborów wyłoniono skład nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd

  1. Przewodniczący: Pan Zbigniew Kochel,
  2. Wiceprzewodniczący: Pan Robert Ramz,
  3. Wiceprzewodniczący: Pan Adam Kryś,
  4. Sekretarz: Pan Jarosław Kochel,
  5. Skarbnik: Pani Beata Świątek.

Komisja Rewizyjna

  1. Przewodnicząca: Pani Agnieszka Stańczyk,
  2. Członek: Pani Ada Alberska,
  3. Członek: Pan Jerzy Sikorski.

Walne Zebranie przyjęło nowy statut Stowarzyszenia. Po jego zatwierdzeniu przez Sąd Rejestrowy, Stowarzyszenie zmieni dotychczasową nazwę na TU i TERAZ.

Sekretarz Walnego Zebrania

Beata Świątek

Menu