WAŻNE !!!! 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA TURNUS REHABILITACYJNY LALIKI 2019 ROKU 

Uczestnicy Turnusu Rehabilitacyjnego Laliki 2019 proszeni są o dokonanie opłaty za udział w Turnusie zgodnie z harmonogramem na konto Stowarzyszenia TU I TERAZ, dane do przelewu: 

Stowarzyszenia Tu i Teraz :
ul.Kozłowska 17/5
44-121 Gliwice
Nr konta:
Bank BGŻ PNB Paribas S.A. Gliwice
44 2030 0045 1110 0000 0421 0180 

 W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko Uczestnika wraz z dopiskiem LALIKI TURNUS. 

HARMONOGRAM OPŁAT: 

PIERWSZA WPŁATA- w wysokości 500 zł w nieprzekraczalnym terminie- do dnia 7 czerwca 2019 r. 

KOLEJNA WPŁATA- w wysokości 700 zł w terminie- do dnia 30 czerwca 2019 r. 

Całkowity koszt uczestnictwa (obliczony indywidualnie w zależności od kosztów zapewnienia opieki dla danej osoby- informacja u organizatora- Roberta Ramz, nr tel. 502230785emailturnus@stit.org.plnależy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie- do 15 lipca 2019 r. 

 Robert Ramz 

Wiceprzewodniczący 
Stowarzyszenia Tu i Teraz