Zarząd

Zbigniew Kochel

Przewodniczący

Od sierpnia 2018r., po ponad 40 latach pracy zawodowej jestem wolnym człowiekiem i resztę życia, jak zdrowie pozwoli, chcę poświęcić aktywności na rzecz wszechstronnej pomocy osobom, które same sobie pomóc nie mogą.

Robert Ramz

Wiceprzewodniczący

Adam Kryś

Wiceprzewodniczący

Jarosław Kochel

Sekretarz

Beata Świątek

Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Stańczyk

Przewodnicząca

Ada Alberska

Członek

Jerzy Sikorski

Członek
Menu