Dobry wieczór, dzień dobry

W związku ze złagodzeniem od 14 maja obostrzeń COVID – owych podejmujemy, zgodnie ze złożoną wcześniej obietnicą, próbę zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego. Najważniejszą kwestią jest wyszukanie obiektu z akceptowalną ceną. Rozeznawaliśmy możliwości w kilkudziesięciu miejscach. Finalnie wybraliśmy ofertę złożoną przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Lalikach z terminem 25.07 – 7.08.2021 r.

Szacunkowy koszt uczestnictwa (czekamy na ostateczną ofertę z „Lalików”) osoby z niepełnosprawnością (uczestnik), będącej członkiem Stowarzyszenia, wyniesie około 2400 PLN. Koszt dla osoby, nie będącej członkiem, będzie o 100 zł wyższy. Koszt opiekuna, który pokrywa uczestnik, to około 1500 PLN.

Warunkiem udziału (uczestnika, opiekuna) w turnusie, jest posiadanie zaświadczenie potwierdzającego szczepienie, bądź negatywny wynik testu wykonanego 4 dni przed wyjazdem. Stosowne pismo z Urzędu Wojewody Śląskiego, które  otrzymaliśmy dzisiaj, przesyłam w załączeniu. Dodatkowo każda osoba uczestnicząca w turnusie w Ośrodku Laliki będzie proszona o złożenie  „COVID – owego oświadczenia” – patrz załącznik.  Pozostajemy z nadzieją, że COVID ustąpi i wymagania zostaną istotnie złagodzone.

Kierownikiem turnusu zgodziła się być Justyna Olszówka, za co serdecznie jej dziękujemy.

W związku z powyższym prosimy o:

1. Zgłaszanie osób z niepełnosprawnościami zainteresowanych wyjazdem do Justyny (jolszowka@stit.org.pl, lub telefonicznie 512 211 534, do dnia 4.06.2021r.  Aby turnus można było zorganizować musi zgłosić się co najmniej 20 osób. Pierwszeństwo będą mieli członkowie Stowarzyszenia, a w szczególności Ci, którzy zapewnią sobie opiekuna.

2. Poszukiwanie i zgłaszanie do Justyny osób, które byłyby gotowe jechać, jako opiekunowie. Aby turnus mógł się odbyć musimy „pozyskać” kilkanaście osób.

3. Pilne składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PEFRON, ew. innych źródeł do właściwych urzędów / organizacji.

Serdecznie pozdrawiam,

Zbigniew Kochel

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia TU i TERAZ

www.stit.org.pl

Załączniki

COVID-19_OŚWIADCZENIE-osoba-wchodząca-na-teren-ZAZ LALIKI (1)

Pismo BON_28.05.21r._turnusy rehabilitacyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.

Menu