Turnus 2019

Informacje dotyczące Turnusu 2019
  W dniach od 28 lipca do 10 sierpnia 2019 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Lalikach (Beskid Żywiecki) będzie zorganizowany Turnus Rehabilitacyjny (Turnus). Dołożymy starań, aby był to czas wypełniony rehabilitacją, w tym aktywną rehabilitacją, zajęciami sportowymi, grami i zabawą. Planujemy też zorganizować zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania i talenty, np. fotografii, plastyki. Zamierzamy również zorganizować ciekawe wycieczki do atrakcyjnych miejsc w okolicy, w tym do słowackich term.
  Dla prowadzenia dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych i sportowych postaramy się zaangażować profesjonalną kadrę (2-3 osoby). Bierzemy pod uwagę zaangażowanie studentów AWF lub innych szkół kształcących specjalistów w zakresie rehabilitacji i kultury fizycznej. Jako opiekunowie mogą pojechać studenci kierunków psychologicznych, czy pedagogicznych. Jesteśmy przekonani, że będzie to dla nich doskonała forma praktyki zawodowej, jak również kurs „Życia z Sensem”.
  Aby te ciekawe i ambitne plany mogły zostać zrealizowane będziemy szukać i prosić ludzi dobrej woli oraz firmy prowadzące biznes społecznie odpowiedzialny o wsparcie finansowe ew. rzeczowe, np. środki transportu.
  Prosimy więc wszystkich o włączenie się w poszukiwania fachowej kadry oraz darczyńców; wzrośnie szansa zorganizowania „Turnusu Marzeń”.
  Koszty udziału osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna pokrywa uczestnik. Każdy indywidualnie składa wniosek o dofinansowanie kosztów, np. do PEFRON, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), ew. innej organizacji. Stowarzyszenie nie ma możliwości dofinansowania uczestników. Szacunkowy koszt uczestnictwa dla jednej osoby wynosi 1500 PLN.
  Za organizację Turnusu odpowiada Robert Ramz. Wspierać go będzie Piotrek Woźniczka. Zgłoszenia proszę wysyłać do Roberta na adres turnus@stit.org.pl W pilnych sprawach można również dzwonić pod numer 502 230 785. Wkrótce udostępnimy na stronie internetowej kartę opiekuna i uczestnika Turnusu. Wstępną listę uczestników i opiekunów planujemy utworzyć do 15 kwietnia br.
Zbigniew Kochel
Przewodniczący Zarządu
A tak było w zeszłym Roku.

WAŻNE !!!! 

INFORMACJA O OPŁATACH ZA TURNUS REHABILITACYJNY LALIKI 2019 ROKU 

Uczestnicy Turnusu Rehabilitacyjnego Laliki 2019 proszeni są o dokonanie opłaty za udział w Turnusie zgodnie z harmonogramem na konto Stowarzyszenia TU I TERAZ, dane do przelewu: 

Stowarzyszenia Tu i Teraz :
ul.Kozłowska 17/5
44-121 Gliwice
Nr konta:
Bank BGŻ PNB Paribas S.A. Gliwice
44 2030 0045 1110 0000 0421 0180 

 W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko Uczestnika wraz z dopiskiem LALIKI TURNUS. 

HARMONOGRAM OPŁAT: 

PIERWSZA WPŁATA- w wysokości 500 zł w nieprzekraczalnym terminie- do dnia 7 czerwca 2019 r. 

KOLEJNA WPŁATA- w wysokości 700 zł w terminie- do dnia 30 czerwca 2019 r. 

Całkowity koszt uczestnictwa (obliczony indywidualnie w zależności od kosztów zapewnienia opieki dla danej osoby- informacja u organizatora- Roberta Ramz, nr tel. 502230785emailturnus@stit.org.plnależy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie- do 15 lipca 2019 r. 

 Robert Ramz 

Wiceprzewodniczący 
Stowarzyszenia Tu i Teraz 

2 komentarze. Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.